Royal FloraHolland

Nederland is de spil in de internationale sierteeltsector. Van veredelaars en telers tot verkopers en exportbedrijven: Nederland beschikt over een fijnmazig en hoogwaardig netwerk aan bedrijven dat alle facetten van de keten omspant.
Nederland is dan ook de plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Vanuit Europa en daarbuiten. Binnen "˜Nederland Sierteeltlandв" neemt bloemenveiling Royal FloraHolland een centrale positie in.
Als marktplaats heeft zij de rol van matchmaker, intermediair en kenniscentrum.

De locaties